• هفت درس برای قرن 21

  هفت درس برای قرن 21   نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام :   در این مقاله

  ادامه مطلب
 • خلاصه ای از کتاب شش مدال ارزش ها

  خلاصه ای از کتاب شش مدال ارزش ها نوشته ادوارد دوبونو نوشته شده توسط موسسه پرورش

  ادامه مطلب
 • پنج پرسش برای رسیدن به عملکرد برتر

  پنج پرسش برای رسیدن به عملکرد برتر   نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام :  

  ادامه مطلب
 • هوش بصری _ تجسم فضایی

  هوش بصری   _   تجسم فضایی   نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام :   هوش بصر

  ادامه مطلب