• توصیه هایی برای معلمین و والدینی که دانش آموز و فرزند بیش فعال دارند

  توصیه هایی برای معلمینی که دانش آموز بیش فعال دارند: 1- بهتر است محل نیمکت او ر

  ادامه مطلب
 • بیش فعالی

  بیش فعالی گاهی علت افت تحصیلی وناسازگاری فرزندان در خانه و مدرسه اختلال بیش فعا

  ادامه مطلب
 • اضطراب امتحان

  تعریف اضطراب امتحان اضطراب امتحان نوعی خود مشغولی ذهنی است که با خود پنداره ضعی

  ادامه مطلب
 • درمان دروغگویی کودکان

  درمان دروغ گویی کودکان برای جلوگیری از دروغ گویی کودکان راه هایی وجود دارد که ه

  ادامه مطلب